הגרלה

הגרלה

אנשים רבים נוטים להשתתף בסוגי הגרלה שונים. מהי משמעות המונח? מהם הסוגים השונים של הגרלות פרסים? כיצד פועלות הגרלות הלוטו? כל התשובות לכך ועוד באתר הנהדר שלפניכם! כשחושבים על הגרלה, האסוציאציה הראשונה שעולה לנו בדרך כלל היא זכייה בסכומי עתק באחת מהגרלות הלוטו או הטוטו המפורסמות. אולם, מאחורי המילה הגרלה מסתתר מערך משפטי שלם הקשור בפן אפל יותר ולא חוקי, שהרשויות מנסות להילחם בו והוא הימורים. הרציונל מאחורי המלחמה בהימורים וכן, הגרלה הוא למנוע מצבים המעודדים התעשרות שאיננה תוצאה של עבודה, או לחילופין התרוששות כתוצאה של הגרלה, הימורים ומשחקי מזל.    

הגרלה והגדרתה

מבחינה משפטית, הגרלה נכנסת תחת הקטגוריה של "משחק אסור", המוגדר בחוק כמשחק שהאדם אשר משחק בו יכול לזכות בפרס כלשהו, בזכות המזל ולא בזכות כישוריו. הגרלה היא בעצם כל הסדר המאפשר לאנשים להשתתף במשחקים שכאלה. כלומר, יש שני תנאים הכרחיים להגדרת הגרלה כלא חוקית. קודם כל, ההשתתפות בה מאפשרת זכייה בטובת הנאה כלשהי שהיא כספית, חומרית או אחרת. שנית, הגורם הדומיננטי לזכייה הוא מזל ולא יכולת או מיומנות, כלומר טיב המשחק ולא סיכויי ההצלחה בו הם שרלוונטיים. כשמדובר במקרי קצה, אין בעיה להבחין בין משחק תלוי מזל ומשחק תלוי מיומנות. למשל, ברור לכל, כי רולטה היא משחק מזל ושח-מט הוא משחק של מיומנות וכישורים. אך, הקביעה האם הגרלה או משחק מסוימים הם תלויי מזל או מיומנות עשויה להיות בעייתית כשמדובר במשחקים אשר משלבים את השניים, כגון פוקר. מקרים "אפורים" של הגרלה שמגיעים לדיונים בבתי המשפט מוכרעים משפטית כל מקרה לגופו.  

הגרלות פרסים וסוגיהן

ישנם שלושה תנאים הכרחיים, שבהתקיימם יכול אדם לערוך הגרלה, הימור או משחק אסור: הראשון הוא שההגרלה תהיה מכוונת לחוג מסוים של אנשים. מטרת קריטריון זה היא להילחם בתופעת ההתמכרויות, שכן משחק או הגרלה אשר פונים לחוג מסוים של אנשים יוצאים מנקודת הנחה, כי יש להם יותר מתאוות הימורים במשותף. שנית, על ההגרלה לא לחרוג מתחום הבידור והשעשוע. קרי, הפרס הצפוי לזוכים היא זניח והתנאי האחרון הוא שההגרלה לא תיערך במקום שנהוג לעשות בו הגרלות או הימורים. הגרלה אשר מקיימת את שלושת התנאים הללו נחשבת לחוקית, אך גם כאן, כאמור, יש מקום לפרצות בחוק, כמו למשל בנוגע לשאלה מה נחשב פרס זניח או עד כמה ניתן להחשיב קבוצת אנשים מסוימת כבעלי מכנה משותף מעבר להשתתפות בהגרלה עצמה. דרך נוספת לערוך הגרלה באופן חוקי היא על-ידי קבלת אישור מראש משר האוצר או מאדם המוסמך לאשר הגרלות מטעמו. אישור כזה מהווה חסינות בפני תביעות בגין הגרלה לא חוקית, והדוגמה המובהקת לכך היא הגרלות הטוטו והלוטו. סוג הגרלה נוסף המותר בחוק הוא הגרלה מטעמי פרסומת מסחרית. הגרלה מסוג זה נערכת במסגרת מסע שיווק מסוים, שמטרתו עידוד המכירות או מתן השירותים של הגוף המסחרי העורך את ההגרלה. במקרים כאלה, יוצא המחוקק מנקודת הנחה כי הגרלות שכאלו נעשות מטעמים מסחריים ולא מטעמי ההגרלה כשלעצמם. כמו כן, ישנם סייגים רבים וחוקים שיש לעמוד בהם כאשר עורכים הגרלה מטעמים מסחריים. כך, למשל, מותר לערוך הגרלה כל 120 יום ולא ניתן לערוך יותר משתי הגרלות פרסים בשנה. נוסף על כך, אין לאפשר השתתפות של מקורבים בהגרלה, יש לפרסם תוכנית הגרלה שיש חוקים ברורים לתכניה ועוד. העונשים הצפויים בחוק על הגרלות לא חוקיות הם חמורים למדי. כל המארגן הגרלה באופן בלתי חוקי, דינו 3 שנות מאסר או קנס כפול וכל המשתתף בהגרלה, דינו שנת מאסר או קנס. כמו כן, צפוי לעונש גם כל אדם ששמו נקשר בפרסום ושיווק של הגרלה בלתי חוקית.     

מידע נוסף
הגרלות פרסים
כתבה זו מפרטת את כל הכרוך בהגרלות פרסים רבות ודרך איתורן!
הגרלת לוטו
כאן תחשפו למידע רב על הגרלת הלוטו לסוגיה השונים והנחיות איך להשתתף בה!
הגרלת פיס
בכתבה זו מידע רב על הגרלת הפיס ועל אפשרויותיה: הגרלת פיס 777, צ'אנס וכד'
תוצאות הגרלה
במאמר זה תגלו מידע כמו מתי ואיפה מתפרסמות תוצאות הגרלה של הגרלת צ'אנס ועוד!